Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.
Vad skriver vi om?
AGRONOMICS EFTERSNACK ETANOL EUROPA EXPORT/IMPORT FJÄDERFÄ FODER GRISAR KINA KONFERENS KYCKLING LIVSMEDEL MARKNAD MJÖLKPULVER NYTT PÅ AGRONOMICS NÖTKÖTT SOJA SPANNMÅL STATISTIK SUPPLY/DEMAND SVERIGE/FINLAND VETE
Mina råvaror Mina råvaror
Valutor

Brödveteindex Sverige

Detta index är skapat på initiativ av svenska kvarn- och detaljhandelsaktörer. Kraftigt ökade prisfluktuationer i spannmål har gjort det svårt att köpa och sälja spannmålsbaserade produkter på samma sätt som man gjort tidigare, då prisvariationerna var mindre. Agronomics, ett företag specialiserat på jordbrukets råvarumarknader men neutralt på så sätt att vi inte är knutna till någon av marknadens aktörer och själva inte tjänar på om priset på råvaran går upp eller ned, beräknar och publicerar indexet som stöd för marknadens aktörer. Indexet visar inte vad spannmålsbaserade produkter kostar eller kommer att kosta. Det kan dock användas som en bas i en förhandling och då ge svaret på var marknadspriset på de underliggande komponenterna ligger, allt annat blir en förhandling mellan parterna.
 
Varför primärt utländska noteringar?
Som ett av tjugoåtta EU-länder är Sverige idag del av en spannmålsmarknad som vi själva är för små att prismässigt påverka. Beroende på den svenska spannmålsskördens kvalitet har vi även, från år till år, mer eller mindre svårt att själva få fram de kvaliteter som krävs för ett bagerivetemjöl. Vanligtvis importerar den svenska marknaden vete med högre proteinhalter och exporterar vete med något lägre proteinhalter. Av denna anledning reflekterar indexet inte priset på svenskt höstvete.
 
Hamburgnoteringarna
Källan till informationen är handlare och mäklare i Europa som gett en indikation på gällande pris i handelsledet vid ett specifikt tillfälle, priset kan ändras strax efteråt. Agronomics köper in denna information med republiceringsrätt från samma källa som de internationella nyhetsbyråerna använder. Priserna är "Spotpriser" ibland även kallade "Cashpriser", vilket innebär att leverans skall ske inom de närmsta dagarna.
 
Den tyska marknaden indelar kvarnvetet i tre klasser efter sorternas egenskaper:
B-vete – Sorter som t.ex. Tulsa med medelgod bakningsförmåga, min 12% protein
A-vete – Sorter som t.ex. Olivin med bra bakningsförmåga, min 13% protein
E-vete – Sorter som t.ex. Aktuer med mycket bra bakningsförmåga, min 14% protein
 
Vete Paris
Priset på vete från terminsbörsen i Paris består av ett rullande, första leveransperioden, terminskontrakt. Kontraktet avser råvara levererad till Rouen, Frankrikes största exporthamn, av standardkvalitet, d.v.s. proteinhalten är inte stipulerad, den skiljer sig något mellan åren beroende på den franska skördens kvalitet.
 
Kvarnvete Sverige
Denna notering bestod fram till den 30/6 2011 av Svenska Lantmännens första, dvs en rullande, terminsleveransperiod till svenska lantbrukare i Skåne korrigerad uppåt med en handelsmarginal på SEK 120/ton. Den 1/7 2011 ersattes denna notering med  Lantmännens spotpris FOB Helsingborg. Priset gäller sorterna Gnejs, Harnesk, Boomer, Kranish, Olivin, Kosack och Ellvis. Kvaliteten är baserad på min 11,0% protein, rymdvikt basis 780 g/liter och min 760 g/liter samt ett falltal om min 220. Denna notering publiceras ej publikt.
 
Sammansättningen av Brödveteindexet
Sammansättningen är utformad av Cerealia. Indexet är användbart även om situationen avser en produkt baserad på en annan mjölkvalitet, detta kompenseras då för i förhandlingen mellan parterna. Dina synpunkter på detta Brödveteindex är värdefulla för oss! Maila oss gärna genom att klicka på mitt namn, nedan.
 
Agronomics/Katarina Gillblad
Agronomics Scandinavia AB, Skogshemsvägen 1, 181 90 Lidingö

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)