Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.
Vad skriver vi om?
AGRONOMICS EFTERSNACK ETANOL EUROPA EXPORT/IMPORT FJÄDERFÄ FODER GRISAR KINA KONFERENS KYCKLING LIVSMEDEL MARKNAD MJÖLKPULVER NYTT PÅ AGRONOMICS NÖTKÖTT SOJA SPANNMÅL STATISTIK SUPPLY/DEMAND SVERIGE/FINLAND VETE
Mina råvaror Mina råvaror
Valutor

Inför konferensen – Konsumtionen som stöd för beslut

2014-02-28
Kan man vara framgångsrik producent utan att veta vad som efterfrågas och var? Finländska lantbrukare har inte tillgång till lika bra information som engelska lantbrukare har men de har ändå tillgång till något som är hundra gånger bättre än den information svenska lantbrukare har.
 
Artikel av Katarina Gillblad och Madeleine Plyhmé-Lindhe
editor@agronomics.se

I Sverige får vi nöja oss med Jordbruksverkets uppskattningar av produktion och konsumtion, SCB:s import- och exportsiffror som publiceras med två månaders fördröjning samt den veckovisa redovisningen av utfärdade import- och exportlicenser inom EU.

Konsumtionsdata som beslutsunderlag
I Finland har man en helt annan inställning till vilken information som ska finnas öppen och lättillgänglig för alla. På kvartalsbasis levereras till exempel statistik över handelns inköp, användning och lagring av spannmål. För att förstå vad tillgång till information av finskt snitt skulle kunna betyda för oss i Sverige har vi bett Rikard Korkman ge sin syn på hur konsumtionsdata kan användas som beslutsunderlag.

Landsbygdens livskraft bygger på lönsam produktion
Rikard är agronom och lantbrukare i sjätte generationen. Sedan 2007 driver han Råbäck gård i Esbo i Finland. Huvudproduktionen består av spannmåls- och oljeväxtodling samt snöplogning på vintern. Förutom att driva lantbruket arbetar Rikard som ombudsman på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) i Finland. SLC är en intresseorganisation för den svenskspråkiga landsbygdsbefolkningen i Finland som verkar för en livskraftig landsbygd och en trygg livsmedelsförsörjning, där målet är att vara självförsörjande inom de flesta basprodukterna. Landsbygdens livskraft bygger på lönsam produktion, i vilken familjeföretagen utgör stommen.

Skillnad på tillgång till information
För ett par månader sedan skrev ett gäng studenter på Ultuna en uppsats om skillnaderna i tillgång till information i Sverige, Finland och England. Vår artikel om den uppsatsen, och själva uppsatsen, kan du läsa här. Våra senaste artikel baserad på den finska statistiken hittar du här och konferensprogrammet hittar du här.
Relaterade artiklar: STATISTIK | SUPPLY/DEMAND | SVERIGE/FINLAND
Agronomics Scandinavia AB, Frihamnen Magasin 4, 115 56 Stockholm, Växel: 08-527 810 00

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)