Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.

Om Agronomics

Ditt åtagande gentemot oss

Det är individen, inte företaget som är Agronomics kund. Abonnemangen är personliga och avser för personligt bruk. Idag har vi ett dilemma, vissa kunder äventyrar vår överlevnad genom att missbruka våra tjänster.

- Man distribuerar informationen vidare till kolleger och bekanta.
- Man använder informationen inte för sitt eget bruk utan för att faxa den vidare eller producera egna informationstjänster som man sedan säljer vidare.
- Man hävdar rätten till rabatterade kundevenemang för anställda i företaget som inte överensstämmer med den person som är abonnent hos Agronomics.

Båda de två första exemplen är olagliga i enlighet med lagen om upphovsrätt och det avtal som samtliga Agronomics kunder accepterat när de anmält sitt intresse för våra tjänster. Samtliga exempel resulterar i att kostnaden för Agronomics tjänster per användare blir högre för lantbruksföretagarna, vår primära målgrupp, som sällan har några kolleger att dela med sig till, än för andra företag. Missbruket utgör ett direkt hinder för att vi skall kunna utöka tjänsten med ytterligare information som vi vet att våra kunder efterfrågar och som vi så gärna skulle vilja ha råd att bygga ut med.

Till Er kunder som använder tjänsten i enlighet med vår överenskommelse vill vi bara säga – Tack för att ni finns. Det är ni som bidrar till en affärsmässig utveckling av svenskt lantbruk.

Till er som försöker missbruka våra tjänster vill vi bara säga – Skärp Er! Näringslivet är till för vuxna, ansvarstagande människor. Tvinga oss inte att höja priset på våra tjänster och krångla till våra kontrollmekanismer för att skydda våra seriösa kunder!
Agronomics Scandinavia AB, Skogshemsvägen 1, 181 90 Lidingö

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)