Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.

Om Agronomics

Vårt åtagande gentemot dig

På Agronomics förbinder vi oss att aldrig någonsin distribuera våra kunders uppgifter vidare.

Vi förbinder oss att göra vårt absolut yttersta för att försäkra oss om att den information vi distribuerar är korrekt. Tyvärr kan vi, i likhet med alla andra nyhetsbyråer, inte ta något juridiskt ansvar för att så är fallet. Till din tröst kan vi dock påminna om att korrekt information är vår enda chans att behålla dig som kund. Om inte vi har rätt tillräckligt ofta för att du ska förnya ditt abonnemang när det går ut så kommer inte vi att överleva. Som du förstår är vi ganska välmotiverade…
Agronomics Scandinavia AB, Frihamnen Magasin 4, 115 56 Stockholm, Växel: 08-527 810 00

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)