Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.

Om Agronomics

Lönsamhet trots kraftiga prisrörelser

Med andra ord handlar det inte om huruvida du ska handla med lantmännen eller privathandeln. Det handlar främst om hur händelser och prisförändringar utomlands påverkar din lönsamhet. Om att ditt beslut om att sälja direkt vid skörd eller våga lagra spannmål grundas på en väl underbyggd förväntan på marknadsutvecklingen. Och det finns mycket mer pengar att spara på att lyckas styra in tidpunkten för sina foderinköp än det någonsin skiljer mellan offerterna vid varje enskilt tillfälle!
Vi hoppas få bidra till att du känner dig lite tryggare när du fattar dina framtida produktionsbeslut.
Agronomics Scandinavia AB, Frihamnen Magasin 4, 115 56 Stockholm, Växel: 08-527 810 00

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)