Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.

Om Agronomics

Föreläsningar

Marknad & Prisrörelser
Ett högaktuellt område som berör såväl lantbrukare som handel, finanssektor och livsmedelsindustri. Våra utbildningar utgår från hur man kan läsa marknaden och innehåller fördjupningar anpassade till målgruppen.

Vi har praktisk erfarenhet av marknadsfrågor
Vi utbildar i lantbrukets pris- och marknadsfrågor och bara om sådant som vi har egen erfarenhet av - Råvaruproduktion, mäkleri, handel med råvaror och informationsbevakning. Erfarenhet som innebär att vi har de bästa möjligheterna att bemöta deltagarnas frågor.

Kombinera med informationstjänst för bästa resultat
Ett abonnemang på informationstjänsten Agronomics.se brukar ingå i våra utbildningar. Med informationstjänsten som ett komplement och påminnelse ökar förutsättningarna för att ett föredrag ska resultera i konkret kunskap och i sin tur mer lönsamma affärsbeslut.

Föreläsningar om den lokala råvarumarknaden
Föreläsningen handlar om hur du som vegetabilie- eller animalieproducent kan öka din lönsamhet genom att arbeta med prisrörelserna på marknaden och innehåller tex:
 • Dagens prisläge - hur hamnade vi här?
 • Spot- eller terminspris - hur tänker jag?
 • Prisrörelsernas inverkan på din lönsamhet
 • Konkreta tips kring handel med spannmål

  Föreläsare: Christian Radby (Skåne), Fredric Paus (Mälardalen) & Lars Öhman (Östergötland)
  Pris: 8 000 kr exkl moms + resa

  Föreläsningar om världsmarknaden
  Föreläsningen vänder sig till lantbrukare, handel, banker, livsmedelsindustri mfl och berör sambanden snarare än den praktiska hanteringen av prisrisk. Innehållet kan tex vara:
 • Utbud & efterfrågans inverkan på råvarupriset
 • Att läsa prisnoteringar för att skapa sig en uppfattning om framtiden.

  Föreläsare: Katarina Gillblad
  Pris: Enligt offert

  Vill du anlita oss för en föreläsning tar du enklast kontakt med Katarina Gillblad på
  08-527 81 000 alternativt per mail katarina.gillblad@agronomics.se .
 • Agronomics Scandinavia AB, Frihamnen Magasin 4, 115 56 Stockholm, Växel: 08-527 810 00

  © Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
  Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)