Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.

Om Agronomics

Agronomics internationella konferenser

Genom våra konferenser vill vi bidra till en konkurrenskraftig lantbruksnäring:
  • Genom att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och
  • Genom diskussioner om marknadsfrågor och prisrisk i jordbrukets råvarumarknader.

Vi bjuder in utländska talare för att lära av deras erfarenhet. Konferenserna organiseras alltid så att de är relevanta för såväl den affärsmässiga lantbruksföretagaren, handelsledet, industrin och finansen.

En av våra målsättningar är att genom konferensen öka värdet av våra informationstjänster för våra kunder, de erhåller därför alltid en kraftig rabatt på konferensarvodet.

De första fyra konferenserna bar sig tyvärr aldrig ekonomiskt. Men tiderna förändras, den 13 mars 2014 återuppstår Agronomics internationella konferens.

Nedan kan du se vad de tidigare konferenserna handlade om.

2014 - Konsumtionen i en föränderlig världsmarknad
2004 - Spannmål - Nu & i framtiden
2003 - Spannmål - I en värld som förändras
2002 - Sverige – En del av världsmarknaden
2001 - Spannmål - En marknad i förändring
Agronomics Scandinavia AB, Skogshemsvägen 1, 181 90 Lidingö

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)