Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.

Om Agronomics

Agronomics.se

Oberoende marknadsinformation
Nyhetstjänsten Agronomics.se är ett affärsverktyg som ger dig tillgång till oberoende, kontinuerlig marknadsinformation. Informationen håller sådan kvalité att du kan använda den som underlag för dina beslut om köp och försäljning av jordbruksråvaror. Prisinformationen uppdateras dagligen så att den är aktuell när du vill ha den. Varje vardag publicerar vi normalt mellan tre och sex artiklar.

Ditt abonnemang garanterar vår opartiskhet
Grunden för vår verksamhet ligger i att vi är oberoende. Ditt betalabonnemang är garanten för detta. Vi är din opartiske informationskälla, oavsett om priset på råvaran går upp eller ner. Om vi hade varit reklamfinansierade hade du förr eller senare ifrågasatt vårt val av publicerad information.

Prova 14 dagar utan kostnad
Våra abonnemang inleds med en kostnadsfri provperiod i 14 dagar. Därefter väljer du en 3- eller 12-månaders abonnemangsperiod. Vill du inte fortsätta efter provperioden, avslutas abonnemanget utan några förpliktelser från din sida.

Abonnemang för enskilda användare
Årsabonnemang 4 200 för lantbrukare och 5 960 kr för andra. Plus moms. Kvartalsabonnemang 1 400 kr + moms.

Abonnemang för flera användare
Om din organisation behöver abonnemang för flera användare vill vi gärna diskutera detta med dig. Kontakta Katarina Gillblad för en lämplig lösning.
Telefon: 08-527 81 000, E-post: katarina.gillblad@agronomics.se
Agronomics Scandinavia AB, Frihamnen Magasin 4, 115 56 Stockholm, Växel: 08-527 810 00

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)