Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.

Om Agronomics

Prissättning

Vår huvudprodukt är informationstjänsten agronomics.se och abonnenterna på den är våra viktigaste kunder. Därför ger vi dessa kunder kraftiga rabatter, oftast 50%, på våra andra tjänster och evenemang.

Priset på informationstjänsten är satt med utgångspunkt från vår primära målgrupp dvs lantbruksföretagande råvaruproducenter. Givetvis är vi även beroende av att handelsled, rådgivare och tjänstemän är intresserade köpare av våra tjänster men priset på tjänsterna är satta för att inte stänga ute den primära målgruppen. Detta innebär att priset för Agronomics tjänster ligger långt under våra konkurrenters, nyhetsbyråerna Reuters och DowJones, priser och att vi ofta känner att vårt pris är för lågt när vi säljer våra tjänster till företag som är större än lantbruksföretag. Av den anledningen inträder våra mängdrabatter först vid 4 abonnemang eller fler.

HÄR
kommer du vidare till vår prislista.
Agronomics Scandinavia AB, Frihamnen Magasin 4, 115 56 Stockholm, Växel: 08-527 810 00

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)