Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.

Om Agronomics

Vision & affärsidé

Vår vision
Agronomics - En naturlig del av ett konkurrensmässigt svenskt lantbruk.

Vår affärsidé
Att förse lantbruksnäringen med beslutsunderlag som underlättar marknadsmässiga beslut avseende köp och försäljning av jordbruksrelaterad råvara.

Allt vi gör handlar om priset på råvaran. Navet i verksamheten är den egna nyhetsbyrån, specialiserad på jordbrukets råvarumarknader. Men Agronomics är mer än en nyhetsbyrå. Skräddarsydda informationsleveranser, utbildning och konsulttjänster är också viktiga delar av Agronomics. Sammantaget blir vi ett Kunskapsföretag inom råvaruhandel baserat på erfarenhet. Den sammanhållande länken är vår målgrupp – affärsmässiga lantbruksföretagare, och vår opartiskhet – vi tjänar inte pengar på om priset på råvaran går upp eller ner – vi är fristående från handelsledets intressen på marknaden.
Agronomics Scandinavia AB, Frihamnen Magasin 4, 115 56 Stockholm, Växel: 08-527 810 00

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)