Agronomics logo Affärsinformation för lantbruksföretagare
Du är inte inloggad.
Mina råvaror Mina råvaror
Valutor

Räkna på din ekonomiska nytta av Agronomics

Hur mycket kan spannmålspriserna röra sig inom ett skördeår?

Om du plockar fram ett diagram över spannmålspriser, tex detsom jämför priserna i Hamburg med Svenska Lantmännens, och utgår från Lantmännens kurva över kvarnvete (en gröda som genom interventionssystemet är prisreglerad och alltså kan röra sig mindre än tex havre och fodervete) så kommer du att få fram följande:

Skillnaden mellan den högsta och lägsta noteringen skördeåret 2006 var 695 kronor/ton, år 2007 var skillnaden 860 kronor och år 2008 var skillnaden 610 kronor per ton. Samtliga exempel visar att det finns mycket mer pengar att tjäna på att lyckas med timingen av sin spannmålsförsäljning än det någonsin skiljer mellan två bud vid ett och samma tillfälle!

Vad innebär en prisskillnad på 100, 200, 300 kr/ton för din totala lönsamhet? Lek runt lite med siffrorna ovanför beräknaknappen så räknar vi åt dig.
Hektar
Avkastning, ton/ha
Min pris/ton
Max pris/ton
Agronomics Scandinavia AB, Skogshemsvägen 1, 181 90 Lidingö

© Utformningen av, och innehållet i, denna tjänst skyddas enligt upphovsrättslagen(SFS 1960:729)
Informationen är konfidentiell och skyddas enligt företagshemlighetslagen (SFS 1990:409)