Sverige – En del av världsmarknaden

Talarlista

von Arnold, Otto & Normark, Kenneth: Söderslätts Spannmålsgrupp Otto driver Jordberga Gård AB och är en av initiativtagarna till Söderslätts Spannmålsgrupp, en konstellation av fyra skånska gods och en lokalförening som beslutat sig för att ta ett större eget ansvar i försäljningen av sin produktion. Kenneth är numera småföretagare efter 30 år inom livsmedelsindustrin och Lantmännen. Idag agerar han som ”portföljförvaltare” dvs som rådgivare åt sina klienter i deras försäljning av spannmål och oljeväxter.

Eriksson, Mats: Svenska Lantmännen
Divisionschef för Lantmännen Spannmål. Med en agronomexamen i bagaget påbörjade Mats sin Lantmännenbana 1976. Mats har haft ett flertal olika positioner inom Lantmännen samt under en paus därifrån ansvarat för kvarnverksamheten Juvel. Här kan du läsa mer, www.lantmannen.se

Hermansson, Lars: Svenska Foder
Foderchef med huvudansvar för produktutveckling och foderoptimering. Lars ansvarar även för bransch och myndighetskontakter och är bl a en av Sveriges representanter i FEFAC, EUs intresseorganisation för foderproducenter. Lars har varit foderindustrin trogen sedan sin examen till husdjursagronom 1988. Här kan du läsa mer, www.svenskafoder.se

Mason, Gerald: HGCA London
Ansvarar för marknadsanalyserna hos HGCA, en organisation finansierad av Englands lantbrukare och jordbruksverk för att bistå lantbrukarna med opartisk marknadsinformation. Gerald var tidigare spannmålsinköpare hos Cargill, världens största privata företag. Här kan du läsa mer, www.hgca.com

Nordstad, Anders: Denofa
Efter många år i spannmålsbranschen bytte Anders till sojabönor. Tidigare inköpare på Cerealia, idag hämtar han hem sojabönor från Brasilien till det Norska företaget Denofa där han även är försäljningschef. I sin försäljning till foderindustrin specialiserar sig Denofa på bla sojamjöl garanterat fritt från GMO och salmonella. Här kan du läsa mer, www.denofa.no

Rolink, Richard: Meneba
Richard ansvarar för råvaruinköpen hos det holländska kvarnföretaget Meneba, ett av Europas största med en årlig invägning på ca 2 miljoner ton. Den spannmål Richard köper från Sverige används främst till mjöl för användning i barnmat. Här kan du läsa mer, www.meneba.com

Sebö, Stefan
Stefan är konsult och föredragshållare med 20 års erfarenhet av förändringsarbete för människor i företag. Stefan har en brinnande ambition att utveckla människor, företag och organisationer att ta vara på sin optimala potential. Här kan du läsa mer, http://www.sebo.se  

Ödlund, Lars-Olof: (moderator)
Lars-Olof har under de senaste 30 åren varit bankman på ledande positioner i bl a Sverige, Tyskland och Singapore. Har arbetat för Internationella Valutafonden i Thailand och Turkiet och är ofta engagerad som konsult samt har ett flertal styrelseuppdrag. Lars-Olof är även skogsbrukare.