Referat från Agronomics konferens
"Sverige - En del av världsmarknaden"

Agronomics 2:a internationella konferens gav recept till ett bättre liv.

Torsdagens konferens i Alnarp, där Agronomics bjudit in såväl svenska som utländska talare för att presentera senaste nytt om import och export av spannmål och fodermedel, gav mycket värdefull information. Generellt sett kan vi konstatera att situationen på världsmarknaden är mycket intressant. Skördarna av spannmål har minskat på många håll i världen och i vissa länder mycket drastiskt. Gerald Mason från Home Grown Cereals Authority, HGCA, i London berättade om hur skörden i Australien beräknas minska till hälften i år. Andra länder med kraftigt minskad skörd är Kanada och USA. Inom EU är det däremot en ökning jämfört med förra året. Totalt sett i världshandeln innebär den minskade skörden att vi tär på lagren av vete. Vetelagren beräknas minska med nästan 30 miljoner ton under denna säsongen.

Gerald berättade också om hur Ukraina utvecklats från att vara importör av vete för två år sedan till att förra året exportera 5,5 miljoner ton. Utvecklingen mot stora produktionsenheter fortsätter i rask takt och med tillgången på valuta från exportförsäljningen ökar möjligheten att använda konstgödsel och växtskydd.

Mats Eriksson från Svenska Lantmännen berättade att på den svenska marknaden är den stora skillnaden jämfört med förra säsongen att importen av fodervete till Sverige ökar. Från baltiska hamnar kommer ryskt fodervete till Sverige och importen beräknas till mer än 150 000 ton. Det gör att det svenska kvarnvetet kan exporteras i större mängd. Med de prisskillnader som gäller på marknaden ger det lägre foderpriser i Sverige och större exportintäkter för kvarnvetet.

Richard Rolink från kvarnföretaget Meneba i Holland menade att det finns stora möjligheter för export av svenskt kvarnvete inom EU. Många kvarnföretag efterfrågar nu vete med spårbarhet som exempelvis inom Svenskt Sigill. Vete till barnmat är ett sådant livsmedel där många kvarnar ställer extra krav på råvaran.

Även när det gäller sojamjölet ställs stora krav på råvaran. Lars Hermansson från Svenska Foder berättade att hela den svenska foderindustrin uteslutande använder sojamjöl som är GMO-fritt. Råvaran kommer från Brasilien där det norska företaget Denofa har särskilda rutiner för att säkra GMO-friheten. Anders Nordstad som är ansvarig för inköpet av sojabönor till fabriken i Fredrikstad berättade att de varje månad lastar ett fartyg med 30 000 ton sojabönor från Brasilien som de har kontrollerat att de är GMO-fria ända från fält. De har eget folk som på plats i delstaten Mato Grosso kontrollerar varje lastbil som levererar sojabönor. Efter lagring sker transport 300 mil ut till kusten där nya tester tar vid innan fartyget kan lastas. Prissättningen skiljer sig dock inte från priset på andra sojabönor från Brasilien berättade Anders Nordstad. Eftersom alla sojabönor enligt lag ska vara fria från GMO finns det ingen möjlighet att diskutera premier för GMO-frihet, var hans slutsats.

Ett nätverk av gårdar i södra Skåne, Söderslätts Spannmålsgrupp, har bildat en ekonomisk förening som ska tillgodose deras krav vid försäljning av spannmål på marknaden. De vill därmed komma förbi mellanleden och undvika monopolisering, berättade Otto von Arnold. Försäljningsansvarig, Kenneth Normark, kompletterade med att berätta om hur kundernas krav ska tillfredställas.

Konferensen avslutades med att Stefan Sebö gav receptet för ett bättre liv. Efter det kunde alla konferensdeltagare stärkta ta sig an framtida utmaningar.

Agronomics/Håkan Tegenrot


För ytterligare information, kontakta:
Katarina Gillblad, Agronomics Scandinavia AB Frihamnen, Magasin 4 115 56 Stockholm
Telefon: 08-527 810 00 fax: 08- 527 810 30