Sverige –
En del av världsmarknaden Agronomics 2:a internationella konferens

Torsdagen den 14 november 2002 kl 9.00 – 19.00 Alnarpsgården, Slottvägen 5 i Alnarp
Introduktion
09.00 Kaffe och registrering
09.30 Välkomna
Katarina Gillblad - VD Agronomics
09.40 Anförande
Årets Moderator Lars-Olof Ödlund
Marknadsutsikt 2002
09.45 Årets skörd – Förväntningarna på Europas export / import
Gerald Mason – HGCA London
10.45 Utvecklingen av den svenska spannmålsexporten / importen
Mats Eriksson – Svenska Lantmännen
11.15

Utvecklingen av den svenska importen av foderråvaror
Lars Hermansson – Svenska Foder

11.45 Diskussion
12.15 Lunch
En konkurrensutsatt marknad
13.00 En handlares syn - Att importera spannmål från Sverige
Richard Rolink - Meneba

13.40

En handlares syn - Att exportera soja till Sverige med krav på spårbarhet och GMO-frihet
Anders Nordstad - Denofa
14.20 Diskussion
14.50 Kaffe
Affärsutveckling
15.15 Att handla spannmål – utanför traditionen
Otto von Arnold & Kenneth Normark – Söderslätts Spannmålsgrupp
16.00 Du kan inte påverka marknaden – Men din egen situation
Stefan Sebö
18:00 Summering Ett glas och avslutning