Intervjuer med talarna inför Agronomics konferens den 14 november 2002

Här kommer kortintervjuer med samtliga talare konferensen
Sverige -En del av världsmarknaden

Lars Hermansson

Lars Hermansson talar om mervärde med avstamp i marknaderna för foderråvaror

Lars Hermansson har arbetat med foder under hela sitt yrkesliv sedan sin examen som husdjursagronom 1988 och är idag foderchef på Svenska Foder. Hans avdelning har huvudansvar för produktutveckling och foderoptimering men även all teknisk kunskap inom foder. Även produktansvaret ligger på denna avdelning. Lars ansvarar även för bransch- och myndighetskontakter både i Sverige och utomlands och är dessutom en av Sveriges representanter i FEFAC, EUs intresseorganisation för foderproducenter.

Lars kommer att tala om utvecklingen av den svenska importen av foderråvaror. Han kommer att vinkla över på vad som särskiljer Sverige, vilka råvaror vi importerar och varför. Vad den svenska modellen får för konsekvenser när det kommer till salmonella, GMO och miljöhänsyn och vad det medför för kostnader. Är vi villiga att betala för att vi i Sverige går längre på nästan alla områden när det gäller livsmedelssäkerhet? Kan vi etablera en nischmarknad för svenska livsmedel?

I beskrivningen av den svenska modellen ligger också frågor om vår självförsörjningsgrad, om det är möjligt att få betalt för det mervärde som skapas i svenska livsmedel. Lars Hermansson vill gärna vara med att starta en diskussion om hur vi betraktar våra livsmedel och hur de regler och bestämmelser som svenska producenter har att rätta sig efter påverkar konsumentledet.

Gerald Mason

Gerald Mason är chefsekonom på engelska HGCAs avdelning för Market Inforamation och ansvarig för spannmålsmarknad och policyanalys i Storbritannien, EU och världsmarknaden. Han har varit på HGCA i fem år och kom dit närmast från Cargill i Storbritannien. Han har en examen i Agricultural Economy från universitetet i Newcastle upon Tyne. Det ingår i hans jobb att ha nära kontakt med alla delar av spannmåls- och oljeväxtmarknaderna, allt från odlare till handlare, konsumenter och politiker.

 

HGCA bildades 1965 för att stötta produktionen och försäljningen av spannmål och oljeväxter producerade i Storbritannien. Verksamheten är ickekommersiell och finansieras av en obligatorisk volymavgift som tas ut på all spannmålshandel. Cirka 40 pence (ca SEK 6) per ton dras från avräkningen på all spannmål som lämnar en engelsk gård. Handelsledet och kvarn/foderindustrin betalar mellan 3 och 6 pence per ton. HGCA är uppdelat i tre funktioner. Market Information, tillhandahåller opartisk information och analys som stöttar producenterna och industrin i marknadsföringen och försäljningen av spannmål och oljeväxter. De andra funktionerna är Research and Development samt Marknadsföring av engelska råvaror.

 

Gerald Mason kommer att prata om utbud och efterfrågan i världshandeln av spannmål – vete, råg och havre. Han kommer att tala om hur torkan i USA, Kanada och Australien kommer att påverka priserna. Han är nyss hemkommen från Ukraina och kommer att prata om deras och Rysslands andra år som stora spannmålsexporter. Han vet var bristerna och överskotten finns.

 

Passa på och ställ frågor till en verklig auktoritet på spannmålsbalansen i världen. Gerald citeras i fack- och finanspress över hela världen!

Kenneth Normark & Otto von Arnold

Kenneth Normark kallar sig själv ”portföljförvaltare”, eller rådgivare åt sina klienter i Söderslätts Spannmålsgrupp för deras försäljning av spannmål och oljeväxter. Gruppen består av fyra skånska gods och en lokalförening som beslutat sig för att ta ett större eget ansvar i försäljningen av sin produktion – Jordberga, Näsbyholm, Skabersjö och Stora Markie samt Södra Åby lokalförening. Kenneth tillhör inte de jordbruksutbildades skara, han är civilekonom från början, men har arbetat med livsmedel och spannmål i över trettio år.

 

Otto von Arnold driver Jordberga Gård AB och är en av initiativtagarna till Söderslätts Spannmålsgrupp. Jordberga består av ca 1400 ha odlad mark och är sedan våren 2001 miljöcertifierad enligt ISO14001.

 

Kenneth Normark kommer att tillsammans med Otto von Arnold tala om ett alternativt sätt att se på spannmålshandel i en marknad som ser strukturrationaliseringar i en rasande fart. Han säger att man på samma sätt som man talar om biologisk mångfald kan tala om affärsmässig mångfald. Nya aktörer som skapar en ny plattform är inte helt vanligt. Tillsammans kommer de att berätta om Söderslätts Spannmålsgrupp som fenomen.

 

Anders Nordstad

Anders Nordstad är försäljningsdirektör på Denofa as, en del i den norska Orkla-koncernen. Efter många år i spannmålsbranschen bytte Anders till sojabönor.Han arbetar med inköp av strategiska foderråvaror och marknadsföring. Med många internationella kontakter och ett brett kontaktnät både i Norge och Norden säljer Anders och Denofa hälften av de sojabönor man importerar från främst Brasilien som bönor eller som sojamjöl, som man framställer själv på huvudfabriken i Fredriksstad. Anders har nära kontakt med kunder och leverantörer och gör dessutom inhopp på Norges lantbrukshögskola.

I sin försäljning till foderindustrin specialiserar sig Denofa på bla sojamjöl garanterat fritt från GMO och salmonella. Det är ett av de teman som Anders kommer att ta upp. Hur Denofa arbetar med spårbarhet och GMO-frihet genom inköpsprogram i Brasilien. Grödor som är GMO-bearbetade är för närvarande en het potatis i foderindustrin.

Det är ur sin erfarenhet i spannmåls- och foderbranscherna som Anders Nordstad kommer att tala. Om livmedelssäkerhet, spårbarhet och GMO i praktisk hantering, marknads- och prisutveckling i soya-komplexet och alternativa inköpsstrategier. Förutsättningar för foderhantering och prissäkring i år. Dessutom hur han arbetar med marknadsutveckling i både Norge och Sverige.

Richard Rolink

Richard Rolink sitter i ledningsgruppen och ansvarar för råvaruinköpen på holländska Meneba, en av de ledande europeiska leverantörerna av spannmålsprodukter för livsmedel och annan användning. Meneba levererar produkter för alla typer av livsmedel från barnmat till bageriprodukter, soppor och såser. Sammantaget är Meneba ett av de största och bredaste leverantörerna av spannmåls- och mjölprodukter i Europa.

Richard ser Sverige som ett viktigt leverantörsland av flera anledningar. Den spannmål han köper från Sverige används främst till framställning av barnmat, vilket är en växande marknad. Enligt Richard är fördelen med svensk råvara stora gårdar och stränga regler som gör att man kan spåra råvaran till källan lättare samt att det innehåller inga eller låga rester av bekämpningsmedel. Han ser stora möjligheter för Sverige att hitta nischmarknader, att få ut en extra marknadspremie, och på så sätt profilera sig ur att behöva sälja på en bulkmarknad. Richard ser att Sverige redan har ett försprång för att hitta nischmarknader, just för att vi länge levt under jämförelsevis stränga regler. Han ser en ökad efterfrågan på spårbart kvalitetsmjöl inte bara från barnmatsmarknaden utan också från kvalitetsvarumärkena, A brands som han kallar det, företag som måste kunna visa att man har pålitliga leverantörer för att få ut ett högt pris för sina produkter.

 

Detta och mer kommer Richard att tala om på Agronomics internationella konferens den 14 november i Alnarp.


Stefan Sebö

Sinnen är som fallskärmar. De fungerar bara när de är öppna säger Stefan Sebö som talar på konferensen i Alnarp den 14 november

Stefan Sebö har arbetat med förändringsarbete för människor i företag och organisationer i mer än 20 år. Som konsult och utbildare har han jobbat med företag som Åhléns, Elektrolux, Dagens Nyheter, Vestmanlands Läns Tidnings AB m fl.

Stefan Sebö kommer att tala om att utveckla sig själv och sitt företag. Han säger att han efter alla års arbete sett vilken oerhörd kraft och potential som finns inom oss. Frågan är varför inte fler tar vara på den inneboende kunskap och förmåga vi alla har. Svaret är helt enkelt att vi aldrig har lärt oss att ta vara på oss själva och att utveckla det vi har. Brist på självförtroende och självkänsla sätter direkt begränsningar. Genom att ställa alla begrepp på huvudet kommer han att utmana publiken att se sitt företags potential och ge tillgång till redskap som gör företag och människor till vinnare! Budskapet är att ägna så mycket energi som möjligt åt framtiden och framtidstro istället för att se tillbaka. Det handlar om motivation och utrymme att växa som människa, hur man kan förverkliga drömmar. Vägen till detta går enligt Stefan Sebö genom att bryta gamla invanda tankemönster, finna nya vägar att utvecklas och att lära sig se sina egna och sitt företags möjligheter.

Agronomics/Katarina Gillblad  & Agronomics/Hans Reuterskiöld